x

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového obchodu: Etuli s.r.o., Nepelova 953/7, 190 00 Praha 9

IČO: 01846469

Živnostenský list byl vydán v Praze dne 24.6.2013

Sídlo prodejny: Dětská obuv Balabenka, nám. Na Balabence 1439/1, 190 00 Praha 9 - což je zároveň kontaktní adresa pro veškerou korespondenci, vrácení zásilek i adresa pro zasílání reklamací.

Bankovní spojení: 107-5159320287/0100

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.detskaobuvbalabenka.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Pro obě strany jsou tyto podmínky závazné.

 

Doručení objednávky

Objednávka je závazná. Objednávka je Vám potvrzena v co nejkratší době, spolu s potvrzením objednávky upřesníme termín dodání zboží. Zpravidla je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Je-li lhůta delší, informujeme Vás prostřednictvím emailu.

 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Vrácení zboží

Nepoškozené zboží můžete vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu s tím, že jako kupující nesete náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou O tomto vrácení jste nás povinni předem informovat. Obratem, nejdéle však do 14-ti dnů Vám budou vráceny peněžní prostředky na Váš bankovní účet. Prosíme Vás o jeho uvedení do vrácené zásilky.Záruční podmínky a reklamační řád

Pokud je zboží, které jste od nás dostali, vadné či poškozené, sdělte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adrese info@detskaobuvbalabenka.cz, případně telefonem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.
Vadné nebo poškozené zboží prodávající vymění po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu, vše na náklady prodávajícího.
Zboží musí kupující dodat kompletně, jak jej převzal od prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za škody, které byly způsobeny nesprávným nakládáním se zbožím, nesprávným ošetření a jakýmikoli zásahy, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

 

· Prodávající přijímá k reklamaci pouze čisté zboží.

· Na zboží se vztahuje záruční doba daná zákonem – 24 měsíců.

· Reklamační lhůta začíná běžet ode dne doručení zboží prodávajícímu.


Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující je povinen zamítnutou reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si provozovatel obchodu právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

Postup při reklamaci

1. Informujte nás o reklamaci – telefonicky nebo e-mailem (+420 266 310 432, +420 606 403 063, info@detskaobuvbalabenka.cz)

2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu Dětská obuv Balabenka, nám. Na Balabence 1439/1, 190 00 Praha 9 Libeň

3. Uveďte důvod reklamace a variabilní symbol své objednávky (jako součást zásilky).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční podmínky i reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.detskaobuvbalabenka.cz, Petra Kloučková, prohlašuje, že své služby poskytuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Citlivé osobní údaje zákazníků budou použity pouze pro účely obchodní a marketingové, ve smyslu poskytování služeb zákazníkům. Tím, že kupující využívá služeb tohoto e-shopu, uděluje souhlas ke shromaždování a zpracovávání svých osobních údajů. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace, a to písemně či prostřednictvím e-mailové adresy info@detskaobuvbalabenka.cz.

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím

Souhlas můžete odmítnout zde.

×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Zobrazit cookies
Název cookie Typ cookie Doba platnosti Účel
PHPSESSID Nezbytné cookies Po dobu návštěvy Cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu.
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads